Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej firmy
P.H.U. Massive Music s.c.

I. Informacje ogólne

II. Rejestracja

III. Zamówienia

IV. Płatność

V. Wysyłka

VI. Gwarancja i reklamacje

VII. Zwrot towaru

VIII. Pozostałe ustalenia

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.massivemusic.pl jest firma P.H.U. Massive Music s.c., ul. Muzyczna 7, 20-612 Lublin.

2. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej stanowi umowę między klientem naszego sklepu (zwanym dalej Klientem) a P.H.U. Massive Music s.c.

3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma P.H.U. Massive Music s.c. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

5. Obecność towaru nie przesądza o jego dostępności, a co za tym idzie, o możliwości realizacji zamówienia.

6. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych. Produkty prezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.

II. Rejestracja

1. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Klient chcący w pełni korzystać z systemu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora ID i hasła.

3. Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

4. Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.

5. Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z P.H.U. Massive Music s.c. oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom.

6. P.H.U. Massive Music s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

III. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: massive@massivemusic.pl.

2. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy P.H.U. Massive Music s.c. i Klientem umowy sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. P.H.U. Massive Music s.c. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.

5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać e-mailem pod adresem piotrek@massivemusic.pl. Wysłane zamówienia nie podlegają tej procedurze.

6. Do zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wg kosztów wysyłki, którymi obciążany jest Klient.

7. P.H.U. Massive Music s.c. wystawia dowody zakupu pod postacią paragonów lub faktur VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Klienta w zamówieniu.

IV. Płatność

1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

· przelewem na konto firmy P.H.U. Massive Music s.c. na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub faktury proforma,

· gotówką przy odbiorze przesyłki.

V. Wysyłka

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez P.H.U. Massive Music s.c. i czas dostarczenia przesyłki. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych dla towarów, które P.H.U. Massive Music s.c. posiada na stanie w swoim sklepie internetowym.

3. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i mogą ewentualnie ulec zmianie.

4. P.H.U. Massive Music s.c. nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.

5. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej. W tym czasie nie będzie możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru.

6. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.

7. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby P.H.U. Massive Music s.c., a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar zapewniamy sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

VI. Gwarancja i reklamacje

1. Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych podzespołów, posiada gwarancję. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, nie są one objęte gwarancją. Dotyczy to również kabli, kostek do gitar, pałek perkusyjnych i innych podobnych elementów.

2. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta dokumentem gwarancyjnym jest dokument sprzedaży wystawiony przez P.H.U. Massive Music s.c.

3. Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.

4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.

6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania przez P.H.U. Massive Music s.c. zasadności gwarancji. Jeżeli jednak naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych, bądź wysłania wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych.

8. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający jego uszkodzenie, powoduje unieważnienie gwarancji.

9. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacji.

10. Dostarczany do serwisu sprzęt musi być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez firmę wraz z zakupionym towarem.

11. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru zarówno do serwisu (jeżeli wystąpił) jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki bez powiadomienia.

12. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. Towar należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, P.H.U. Massive Music s.c. zwraca koszt tej przesyłki wg stawki pobranej przez przewoźnika, pod warunkiem, że procedura gwarancyjna będzie uzasadniona. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy P.H.U. Massive Music s.c. lub za pobraniem nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

13. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana na nowy, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura, konieczne będzie odesłanie podpisanej przez Klienta korekty. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez P.H.U. Massive Music s.c. podpisanego dokumentu korekty. Kwota ta zostanie zwrócona bądź na podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym. Jednakże w przypadku drugiej formy zwrotu pieniędzy, Klient zostanie obciążony kosztami nadania przekazu pocztowego (o koszt tej usługi zostanie pomniejszona należna Klientowi kwota pieniężna).

14. Gwarantem sprawnego działania oprogramowania jest jego producent lub autoryzowany sprzedawca.

15. Firma nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy.

16. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

17. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są w części VII regulaminu.

VII. Zwrot towaru

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją i akcesoriami.

2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Klient zmienił stan towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.

3. Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu.

4. Do wykonania uprawnień z tytułu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopia faktury wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do firmy P.H.U. Massive Music s.c. pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć dokumenty opisane w części VII punkt 4. regulaminu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) – koszt przekazu pieniędzy obciąża Klienta – kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez firmę P.H.U. Massive Music s.c. podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona przez P.H.U. Massive Music s.c. i niezwłocznie przesłana Klientowi listem.

VIII. Pozostałe ustalenia

1. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.

2. Korzystanie ze sklepu P.H.U. Massive Music s.c. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. P.H.U. Massive Music s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych, w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.

5. P.H.U. Massive Music s.c. uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa, zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.

6. P.H.U. Massive Music s.c. nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego użytkowania produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.

7. Odpowiedzialność P.H.U. Massive Music s.c. w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.

8. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym P.H.U. Massive Music s.c. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby P.H.U. Massive Music s.c.